Polremaco
SPYCHARKI MASZYNY SPECJALISTYCZNE WAŻNIEJSZE REALIZACJE AKTUALNOŚCI KONTAKT
ROBOTY INŻYNIERYJNE CZĘŚCI ZAMIENNE CENTRUM MAGAZYNOWO-HANDLOWE SERWIS W POLKOWICACH
  >> promocyjna sprzedaż części zamiennych  

Spycharki nowe

>> TD-18NPH2

>> TD-18NPH1

>> TD-15CM2

>> TD-15CM1


 
Części zamienne

>> Sprzedaż części zamiennych


 
Realizacje

>> Ważniejsze realizacje


 
 

Przeniesienie działalności produkcyjno-remontowej

Informujemy o przeniesieniu działalności produkcyjno-remontowej oraz magazynowej
do nowego zaplecza w Jaworznie-Szczakowa, ul. Kolejarzy 16.
 
Osoby do kontaktu:
Zbigniew Staroń, tel. 604 589-335 (Dyrektor Zakładu Produkcji i Remontów);
Kazimierz Sowa, 602 355-506 (Zakład Produkcji i Remontów);
Wiesław Luraniec, 606 318-707 Serwis maszyn);
Marian Bagiński, 604 451-501 (Centrum Magazynowo-Handlowe).

Na pierwszym miejscu Klient i jego potrzeby

Kierownictwo POLREMACO uznaje,
że jakość wyrobów dostarczonych przez firmę,
dająca pełne zadowolenie Klienta,
jest warunkiem trwałego powodzenia na rynku.

Księga Jakości Polremaco

Do sprzedaży różne maszyny po remoncie.
 
Spycharka gąsienicowa TD-15C po remoncie
Oferujemy do sprzedaży spycharkę gąsienicową TD-15C po remoncie
>> spycharka gąsienicowa

Do sprzedaży Spycharka TD 15C LGP (błotniak)
Oferujemy do sprzedaży spycharkę TD 15C LGP (błotniak) z silnikiem Cummins 6CT8.3 >> spycharka TD 15C (błotniak)

Oferta specjalna usuwania skutków powodzi
Oferujemy usługi w zakresie regulacji rzek i potoków, usuwania szkód popowodziowych, budowy zbiorników wodnych, budowy obwałowania rzek, zabepieczania osuwisk, robót drenarskich i melioracyjnych
>> pełna oferta robót inżynieryjnych

Historia
 
POLREMACO powstało w Krakowie w 1991 roku, w oparciu o kapitał polski i amerykański. Firma skupia wysokowykwalifikowaną kadrę szkoloną m.in. w USA i Niemczech, posiadającą bogate doświadczenie zawodowe zdobyte podczas realizacji inwestycji polskiego przemysłu hutniczego, górnictwa węgla brunatnego i energetyki oraz na rynkach państw dawnego Związku Radzieckiego, Niemiec i Bliskiego Wschodu.

Profil działalności
 
Wielkokubaturowe roboty ziemne o dużej skali trudności, a w szczególności:
- roboty hydrotechniczne,
- rekultywacja terenów poprzemysłowych,
- budowa autostrad i ciągów komunikacyjnych,
- specjalistyczne roboty inżynieryjne,
- udrażnianie i regulacja rzek oraz potoków,
- budowa wałów przeciwpowodziowych,
- budowa zbiorników wodnych i oczyszczalni ścieków,
- roboty towarzyszące układaniu transkontynentalnych rurociągów wraz z przejściami
  pod dnem cieków wodnych i trasami komunikacyjnymi,
- budowa lotnisk polowych.
 
 
Projektowanie oraz produkcja wysokospecjalizowanych ciężkich maszyn dla potrzeb górnictwa odkrywkowego, rud metali, budownictwa i energetyki:
- spycharki do pracy w niskich wyrobiskach kopalń rud metali nieżelaznych o wysokości
  całkowitej maszyny od 1300 do 2600 mm. ,
- przesuwarka przenośników taśmowych (o szerokości taśm do 2500 mm) na ciągniku
  gąsienicowym.
 
 
Sprzedaż oraz gwarancyjne i pogwarancyjne naprawy serwisowe:
- maszyn własnej produkcji,
- maszyn budowlanych produkcji HSW S.A.
 
 
Naprawy serwisowe maszyn budowlanych firm zachodnich, między innymi:
- Liebherr,
- Komatsu,
- Caterpillar,
- Volvo itd.
- itp....
 
 
Autoryzowana sprzedaż:
- filtrów FLEETGUARD firmy Cummins Filtration, (paliwowe, hydrauliczne, powietrza itp...)
- łożysk koncernu KOYO
 
 
Sprzedaż części zamiennych do maszyn budowlanych i silników w/w producentów
 
 
Autoryzowany serwis żurawików samochodowych FASSI
 
 
Usługi świadczone przez Zakład Produkcji i Remontów, takie jak:
- oczyszczanie mechaniczne (śrutowanie),
- produkcja ciśnieniowych przewodów elastycznych,
- obróbka skrawaniem,
- naprawa gąsienicowych układów jezdnych maszyn.
 
 
Przedstawicielstwa Przedsiębiorstwa Polremaco
 
Chcąc sprostać Państwa oczekiwaniom rozszerzyliśmy działalność poprzez otwarcie od dnia 01.10.2001r. przedstawicielstwa naszej firmy w Lubinie, obecnie z siedzibą w Polkowicach. Przedstawicielstwo świadczy usługi w zakresie napraw serwisowych specjalistycznych maszyn górniczych i budowlanych oraz sprzedaży części zamiennych produkcji krajowej i z importu. Pozwoli to na szybszą reakcję z naszej strony na zgłaszane przez Państwa potrzeby i na obniżenie kosztów związanych z dojazdami do maszyn górniczych i budowlanych.