SPYCHARKI MASZYNY SPECJALISTYCZNE WAŻNIEJSZE REALIZACJE AKTUALNOŚCI KONTAKT
ROBOTY INŻYNIERYJNE CZĘŚCI ZAMIENNE CENTRUM MAGAZYNOWO-HANDLOWE SERWIS W POLKOWICACH
    >> promocyjna sprzedaż części zamiennych  

Roboty inżynieryjne


 
 

Oferta specjalna usuwania skutków powodzi

POLREMACO Sp. z o.o. oferuje swoje usługi w zakresie budownictwa wodno-inżynieryjnego i drogowego, a w szczególności:
- regulacji rzek i potoków górskich,
- usuwania szkód powodziowych na rzekach i potokach,
- robót remontowych i konserwacyjnych obiektów i urządzeń hydrotechnicznych
  jak zapory i stopnie wodne,
- budowy zbiorników wodnych oraz retencyjno - osadowych,
- obwałowania rzek i potoków,
- robót ziemnych zmechanizowanych oraz robót drogowych,
- budowy murów z koszy siatkowo – kamiennych (gabionów),
- wykonania gruntu zbrojonego wraz ze ścianą oporową,
- zabezpieczenia osuwisk metodą "drenażu francuskiego",
- wykonania robót hydrotechnicznych w systemie "Zaprojektuj i Wykonaj",
- wykonania robót drenarskich i melioracyjnych

Dysponujemy specjalistycznym sprzętem oraz kadrą inżynieryjno-techniczną posiadającą branżowe wykształcenie, uprawnienia budowlane oraz wieloletnie doświadczenie, co zapewnia realizację zadań w pełnym zakresie.

Teren działania to województwa:
- małopolskie,
- śląskie,
- świętokrzyskie,
- podkarpackie,
- dolnośląskie.

Z grona dotychczasowych inwestorów i zleceniodawców robót należy wymienić:
- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie,
- Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie,
- Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu,
- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddz. w Krakowie,
- PGE KWB Turów,
- Mota Engil,
- J&P Avax,
- Budimex-Dromex,
- Skanska.

Przedsiębiorstwo Polremaco spełnia wszelkie kryteria wiarygodności finansowej i technicznej. W prowadzonej działalności kieruje się utrzymaniem jakości wykonywanych robót, jak też usług na najwyższym poziomie odpowiadającym wymaganiom oraz oczekiwaniom klientów.

Posiadamy Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg PN-ISO 9001:2001 wydany przez PCBC.

Kontakt
W przypadku zainteresowania Państwa naszą ofertą, prosimy o kontakt z Zakładem Robót Inżynieryjnych, Marcin Gondek, tel/fax 12 264-62-80 lub 604 451-502

Rekultywacja terenów przemysłowych, Roboty ziemne o dużym stopniu trudności, Budowa dróg i autostrad, Roboty hydrotechniczne, Roboty ziemne, Rekultywacja terenów, Zagospodarowanie terenów, Rekultywacja gruntów, Odwodnienie dróg, Rekultywacja odpadów, Rekultywacja terenów zdegradowanych, Odwodnienia dróg, Rekultywacja gleby, Rekultywacja składowisk, Rekultywacja kopalni, Rekultywacja wyrobisk, Umocnienia skarp, Osuszanie terenów, Rekultywacja terenów górniczych, Budowy dróg.